Usluge

Posredovanje pri prodaji/kupovini nekretnina


Posredovanje pri iznajmljivanju nekretnina


Posredovanje pri zamjeni nekretnina


Potražnja nekretnina za klijente


Savjetovanje klijenta pri kupovini/prodaji


Adaptacija stanova po dogovoru sa klijentom